Yerel Etik Kurula Başvuru

a) Etik Kurul başvuruları; Üniversite web sayfasında yayınlanan aşağıdaki ilgili form    (Gümüşhane Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu(GÜN-HADYEK) Başvuru Formu) doldurularak Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü aracılığı ile Yerel Etik Kurul Sekretaryasına yapılır.

Form bir nüsha olarak doldurup imzalandıktan sonra GÜN-HADYEK Sekretaryasına teslim edilir ve elektronik olarak da Etik Kurul Başkanlığın hadyek@gumushane.edu.tr adresine gönderilir.

b) Başvuruların, tez çalışmalarında “Yürütücü” sıfatıyla “Danışman Öğretim Üyesi” tarafından, diğer araştırma projelerinde ise doktoralı veya eşdeğer dereceye sahip öğretim elemanı statüsündeki “Araştırma Yürütücüsü” tarafından yapılması gereklidir.

Başvuru Yazım Kuralları

 1. Proje formu kalın olmayan Times New Roman karakteri ile 12 punto ile ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
 2. Metin içinde başlıklar ve gerekli yerler dışında büyük harf kullanılmamalıdır.
 3. Türkçe yazım kurallarına dikkat edilmeli, başlıkta ve tüm projede mümkün olduğu kadar Türkçe karakter kullanılmalıdır. İlaç isimleri Türkçe okunuşları ile yazılmalıdır.
 4. Kısaltmalar yazıda ilk geçtikleri yerde açık olarak yazılarak yanına parantez içinde kısaltılmış hali eklenmeli ve bundan sonra tüm yazıda ilgili terim kısaltılmış olarak kullanılmalıdır. Örnek: Tümör nekroz faktörü-alfa (TNF-α).
 5. Çalışmalarda kullanılacak olan deney hayvanları Türkçe isimleri ile yazılarak yanına parantez içinde Latince ismi italik olarak eklenmelidir. Örnek: Fare (Mus musculus)
 6. Çalışmada anestezi ve tedavi amacı ile kullanılacak ilaçların etken maddelerinin adları yazılmalıdır. Örnek: Ksilazin HCl (Rompun)
 7. Çalışmada kullanılacak olan bitki isimlerinde, bitkinin Latince ismi, yanında parantez içinde italik olarak Türkçe ismi ve familyası belirtilmelidir. Örnek: Atropa belladonna (Güzelavrat otu-Solanaceae)
 8. Deney ve yöntem isimlerinde bir araştırıcının adı söz konusu ise başlangıcı büyük harfle yazılmalıdır. Örnek: Petri kutusu, Wistar albino sıçan, Lowry yöntemi.
 9. Projeye temel oluşturan kaynaklara numara verilerek cümle sonunda belirtilmelidir. Kaynakların yazım şekli aşağıdaki gibi olmalıdır:
  1. Kaynak makale ise; sırasıyla yazarların soyadları ve ilk adlarının başharfleri, makale adı, dergi adı (orijinal kısa ad), cilt ve sayı numarası, sayfa numarası ve yıl sıralamasına göre olmalı ve aşağıdaki örnekte belirtilen karakterler dikkate alınarak yazılmalıdır.
   Örnek: Kosmadaki MG, Gilchrest BA (2004). The role of telomeres in skin aging/ photoaging. Miron, 35: 155-159.
  2. Kaynak kitap ise; sırasıyla yazarların soyadları ile adlarının ilk harfleri, eserin adı, baskı sayısı, sayfa numarası, basımevi, basım yeri ve basım yılı olarak yazılmalıdır. Editörlü ve çok yazarlı olarak yayınlanan kitaptan bir bölüm kaynak olarak kullanılmışsa, bölüm yazarları, bölüm adı, editör(ler), kitap adı, baskı sayısı, sayfa numarası, basımevi, basım yeri ve basım yılı sırası dikkate alınarak aşağıdaki örneğe göre yazılmalıdır.
   Örnek: Mcllwraith CW: Disease of joints, tendons, ligaments, and related structures. In,Stashak TS (Ed): Adam’s Lameness in Horses. 4th ed. 339-447, Lea and Febiger, Philadelphia, 1988.
  3. Kaynak internette bulunan bir web sitesi ise; sırasıyla yazarların soyadı ve adlarının ilk harfi, eğer yazar adı yoksa web sitesinin adı, kaynağın yılı makalenin adı, yayıncı internet sitesi ve erişim tarihi belirtilmelidir.
   Örnek: Cleveland, CW, Peterson, DS, Latimer, KS, (2005) An Overview of Canine Babesiosis. Clinical Pathology. College of Veterianary Medicine, The University of Georgia: http:www.vet.uga.edu/vpp/clerk/Cleveland (Erişim 15.12.2010).

Formlar