Ülkemizde bilim insanlarının hayvanlar üzerinde araştırmalar yapabilmesi, "6 Temmuz 2006 tarihli ve 26220 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevre ve Orman Bakanlığının hazırladığı Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" te belirtilen hususlara uyulması ile mümkün olmaktadır.

Gümüşhane Üniversitesinde hayvan deneyi içerikli tüm bilimsel araştırmalar, eğitim-öğretim etkinlikleri (araştırma, tez çalışması ve laboratuar uygulamaları vs.) ve testler Gümüşhane Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (GÜN-HADYEK) tarafından onaylandıktan sonra gerçekleştirilmelidir. 

GÜN-HADYEK, başkanın gündemli çağrısı üzerine ayda en az bir kere ve salt çoğunlukla toplanarak hayvanlarla gerçekleştirilecek deneylerde kullanılan yöntemler ve hayvan bakımı koşullarının hayvan hakları bakımından uygunluğunu değerlendirir. 

GÜN-HADYEK'e başvurular, başvuru formunun bir adet imzalı nüshasının GÜN-HADYEK Sekreterliğine ve aynı belgenin elektronik formatının ise hadyek@gumushane.edu.tr adresine gönderilmesi sonucu işleme alınır.